Winkelmandje - Subtotaal:€ 0,00

Disclaimer

Copyright De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Saunakilt.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Saunakilt.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Saunakilt.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. WasWantjes.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Foutieve prijzen Saunakilt.nl doet er alles aan het betaalproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ondanks dit kunnen er fouten optreden. Saunakilt.nl is niet aansprakelijk voor foutieve bedragen tijdens dit proces en aan deze prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.

Copyright 2012 Saunakilt.nl, alle rechten voorbehouden.